Jaká rizika může mít pomalá chůze pro naši dlouhověkost

Chodíte podle vás rychle, nebo spíš pomalu, protože se
kocháte okolím? Tempo chůze stojí za zmínku, protože vám může poskytnout
informace, jak na tom budete se stárnutím později v životě.

Nová studie publikovaná v lékařském časopise JAMA
Network Open zjistila, že pomalejší chodci mohou být vystaveni nebezpečí
zrychleného stárnutí. V této studii bylo analyzováno 904 účastníků po
celou dobu jejich života až do věku 45 let.

Poté, co byli účastníci vyšetřeni na magnetické rezonanci, vědci
zjistili, že pomalejší chodci měli menší velikost mozku, slabší tloušťku
mozkové kůry a menší plochu povrchu mozku. Ukázalo se, že tito lidé stárli
rychleji
a jejich plíce, zuby a imunitní systém měly tendenci být v horším
stavu než u lidí, kteří chodili rychleji.

 Jaká rizika může mít pomalá chůze pro naši dlouhověkost

Vypadali také starší, podle hodnocení osmi recenzentů, kteří
posuzovali podle fotografií „na kolik let vypadá“ každý účastník. Zdá se, jako
by tempo chůze člověka korelovalo nejen se zdravím mozku, ale také se zdravím celkově.

„To, co je skutečně překvapivé, je, že se jedná o 45leté
lidi, nikoli o geriatrické pacienty, kteří jsou obvykle takovými měřítky
posuzováni,“ uvedla vedoucí výzkumná pracovnice Line J.H. Rasmussen.

Rychlost chůze byla u starších jedinců studována už dříve
jako ukazatel zdraví a dlouhověkosti, a bylo zjištěno, že pomalí chodci ve věku
70 až 80 let vykazovali vyšší úmrtnost než rychlejší chodci stejné věkové
skupiny. Vědci však nyní analyzují rychlost chůze u mladších jedinců, aby
učinili včasná zdravotní opatření. To znamená, že posouzení rychlosti chůze
lidí může předvídat postup procesu stárnutí dlouho předtím, než začnou vznikat
známky stárnutí a sešlosti.

 Jaká rizika může mít pomalá chůze pro naši dlouhověkost

Když účastníci studie byli ve věku 3 let, absolvovali neurokognitivní
testy, které, jak se později ukázalo, správně předpověděly, kdo se stane v budoucnu
pomalým chodcem. Tyto zkoušky zahrnovaly výsledky testů IQ, porozumění jazyku,
toleranci frustrace, motorické dovednosti a emoční kontrolu a souhrnně předpovídaly
rychlost chůze, kterou by tito jednotlivci měli mít ve věku 45 let.

Zatímco myšlenka předpovídat už ve věku pouhých 3 let, kdo
bude čelit zrychlenému stárnutí, vypadá trochu předčasná, tato zjištění by nám
mohla pomoci proaktivně diagnostikovat a všímat si možnosti vzniku určitých
zdravotních komplikací dříve, než se objeví fyzické symptomy. „Můžeme mít šanci
učinit včas opatření ke zlepšení svého zdraví a dlouhověkosti, poznamenává
Rasmussen.“

Víme, že chůze má řadu zdravotních výhod, od zvýšení
energetické úrovně po uklidňování úzkosti, ale je to také vaše tempo, které je velmi
významné. Až budete příště na procházce, může být užitečné sledovat vaši
rychlost. Pokud půjdete svižnějším krokem, můžete s velkou
pravděpodobností žít delší život.

Ale i pomalá procházka je lepší než žádná a dokáže s vámi udělat zázraky: 6 jednoduchých kroků k udržení dobrého zdraví vašeho těla

Kategorizováno v:

Zdraví a sport,

Poslední aktualizace: 24. 5. 2022