6 důvodů, proč inteligentní lidé nebývají šťastní

6 důvodů, proč inteligentní lidé nebývají šťastní

Všimli jste si, že někteří z nejinteligentnějších a nejvíce přemýšlivých
lidí
nemají pocit, že by byli v životě šťastní?

Mohou mít milujícího životního partnera, rodinu a být
úspěšní ve své prácigo přesto je tu něco, kvůli čemu se občas cítí osamělí,
smutní a sklíčení. Jak řekl Ernest Hemingway, „štěstí u inteligentních lidí je
ta nejvzácnější věc, jakou znám“.

Zde je šest možných důvodů, proč je štěstí u vysoce
inteligentních lidí tak výjimečným jevem:

1) Inteligentní lidé vše příliš důkladně analyzují

6 důvodů, proč inteligentní lidé nebývají šťastní

Mnoho lidí s vysokým IQ má tendenci neustále analyzovat vše,
co se děje v jejich životě i mimo něj. To může být občas vyčerpávající, zejména
když vás vaše myšlenkové procesy dovedou k nežádoucím, frustrujícím závěrům.

Slyšeli jste rčení „nevědomost je požehnání“? Určitě je to
pravda – čím méně něčemu rozumíte, tím jste bezstarostnější, a proto šťastnější.
Schopnost vidět do lidí a jejich skutečných motivů stačí k tomu, abyste se
někdy cítili zklamaní z celého světa. Ani nemluvě o pocitech, které přicházejí
s úvahami o filozofických záležitostech, globálních otázkách a věčných
dilematech života, která nemají řešení.

2) Inteligentní lidé mají vysoké standardy

Chytří lidé vědí, co chtějí, a nechtějí se spokojit s ničím menším,
bez ohledu na to, o jaké oblasti života mluvíme. To znamená, že je pro ně
obtížnější být spokojený se svými výkony, vztahy a doslova se vším, co má v
životě své místo.

Navíc mnoho lidí s brilantní teoretickou myslí není moc
praktických a má svým způsobem idealistický pohled na svět. Když se tedy jejich
velké očekávání setká s tvrdou realitou života, nevyhnutelně to vede ke
zklamání.

3) Inteligentní lidé jsou na sebe příliš tvrdí

Dalším důvodem, proč inteligentní lidé nebývají šťastní, je
to, že jsou sami na sebe příliš přísní. A tady nemluvím jen o jejich úspěších a
neúspěších. Inteligentní, hluboce přemýšliví jedinci často analyzují sebe a své
chování tak přísně, jako by úmyslně hledali věci, za něž by mohli vinit sami
sebe.

Někdy jen ležíte v posteli a snažíte se usnout a najednou si
vybavíte situaci (která se pravděpodobně stala před lety nebo alespoň před
několika měsíci), kdy jste nejednali tak, jak byste měli. To je dost na to, aby
vám to zkazilo náladu a nemohli jste usnout.

Inteligentní lidé často zažívají takové vzpomínky na své
minulé chyby. To vše u nich vzbuzuje vinu, nespokojenost a další negativní
emoce, které mohou otrávit jejich pocit štěstí.

4) Realita jim nestačí

Lidé s vysokým IQ nikdy nepřestanou hledat ve všem vyšší
smysl
. Nejhloubavější z nich se nikdy nezastaví – jejich neklidná mysl a
představivost je nenechají jen relaxovat a užívat si „dobrých věcí v životě“. Zdá
se, že realita s jejími všednostmi je pro ně příliš nudná. Tito lidé touží po
něčem fantastickém, idealistickém, věčném… a samozřejmě to ve skutečném světě nikdy
nenajdou.

Už jste někdy měli pocit, že sem nepatříte a měli byste žít
v jiné době nebo možná na jiné planetě? Takto se hluboce přemýšliví vysoce
inteligentní lidé cítí neustále. Jak můžete být šťastní, když se ve světě, ve
kterém žijete, cítíte jako cizinec?  

5) Nedostatek hluboké komunikace a porozumění

6 důvodů, proč inteligentní lidé nebývají šťastní

Skutečnost, že si s někým skutečně rozumíte, je jednou
z nejúžasnějších zkušeností, které člověk může mít. Je tak uklidňující sedět s
podobně smýšlející osobou někde v klidu a vést smysluplný rozhovor s vědomím,
že dotyčný chápe vaše myšlenky a sdílí vaše názory na svět…

Je smutné, že inteligentní lidé mají zřídka toto potěšení.
Mnozí z nich se cítí osamělí a nepochopení, jako by nikdo nebyl schopen vidět a
ocenit hloubku jejich myšlenek.

V současnosti je vědecky potvrzeno, že ke štěstí potřebují
jedinci s vysokým IQ méně sociálních kontaktů než ti s průměrnou úrovní
inteligence
. To však neznamená, že chytří lidé netouží po lidské interakci a
dobré konverzaci. Prostě raději mluví o fascinujících a smysluplných věcech než
o jídle, počasí a plánech na víkend.

Není třeba zdůrazňovat, že v dnešní době je obzvláště
obtížné najít člověka, se kterým byste mohli vést hluboký rozhovor. Je to
výrazem dnešní konzumní a materialistické společnosti.

6) Mnoho lidí s vysokým IQ trpí psychickými problémy

6 důvodů, proč inteligentní lidé nebývají šťastní

Existuje mnoho studií, které spojují psychické poruchy,
jako je sociální úzkost a bipolární porucha, s vysokými IQ. Je možné, že tyto stavy
jsou jakýmsi vedlejším projevem kreativního génia a brilantní mysli? Kdo ví,
věda teprve musí rozluštit záhady lidské mysli.

Současně jsou inteligentní lidé, kteří netrpí žádnými
duševními poruchami, stále náchylní k takzvané existenciální depresi, která je
často důsledkem nadměrného myšlení. Pokud stále přemýšlíte a analyzujete vše do
hloubky, v určitém okamžiku začnete uvažovat o životě, smrti a smyslu
existence. To někdy stačí, abyste byli nespokojení se svým životem bez zjevného
důvodu.

Nadměrné přemýšlení pro nás nemusí vždy být přínosné a brání nám plně prožívat přítomný okamžik. Více se můžete dozvědět v článku 4 způsoby, jak trénovat svůj mozek proti nadměrnému přemýšlení

Přidej první komentář

Napsat komentář