3 varovné signály, že udržujete vyčerpávající rozporuplné přátelství

3 varovné signály, že udržujete vyčerpávající rozporuplné přátelství

Každý má ve svém životě spoustu „přátel“, o kterých nemá jednoznačné mínění. Ale kdy se z takových vztahů může stát problém a jak to poznáte?

Naše vztahy bychom mohli charakterizovat prožíváním určitého
stupně negativity nebo pozitivity. S opravdovými přáteli zažíváme vysoké
hladiny pozitivity a nízké hladiny negativity. S našimi nepřáteli to máme
naopak – tyto vztahy jsou jasně toxické. Co se týká různých známých, těm
nevěnujeme tolik času a energie. Hladiny pozitivity i negativity jsou malé.
Ale co s lidmi, s nimiž zažíváme vysoký stupeň obojího? A ke kterým máme
rozporuplné pocity?

Zatímco se mnoho lidí domnívá, že výhradně toxické vztahy jsou
těmi nejhoršími, rozporuplné vztahy mohou být ještě více vyčerpávající.

Charakteristickým znakem dvojznačného vztahu je to, že nikdy
nevíte, jestli můžete takovému člověku důvěřovat a jestli jste s ním skutečně
ráda. Jistě, můžete se zapojit do aktivit, které vás společně baví nebo se
sejdete s širším okruhem kamarádů, ale mnohokrát se stává, že se ptáte, zda vám
tato zábava vlastně něco dává. Ale na rozdíl od zjevně „toxického“
nepřítele
nebo známého, se kterým ani nemáte v plánu jít na kávu, může vám dvojaká
kamarádka posílat nonstop esemesky a zvát vás na večeři. A přestože tento vztah
ve vás vyvolává zmatek, cítíte povinnost nakonec souhlasit.

Tento typ vztahu je velmi náročný na psychiku. Těmto lidem
věnujete spoustu pozornosti, času a energie. Přitom vám ne vždy přinášejí
skutečnou radost. Stojí vás to mnoho citových a duševních zdrojů a některé
studie ukázaly, že poškozují vaše zdraví a výkonnost.

Jak vypadá takové „přátelství“?  Často zaměňujeme délku přátelství s jeho
opravdovostí. Ale trvání není důkazem kvality. 
Brzy může tento nedomyšlený vztah oslavit páté výročí a pochybná kamarádka
ve vás utvrzuje sentimentální pocity. Jindy spojuje rozporuplné přátelství zvyk
– častější kontakty vám dávají důkazy, že to ještě není tak špatné. Nějaká
pochvala, společné vzpomínky… Nejčastěji se to stává lidem, kteří hledají v
ostatních jen to nejlepší.


Ale pravdou zůstává, že vás vztah vyčerpává. Dokonce můžete
věřit, že by se situace mohla zlepšit častějšími kontakty. Zatímco se
skutečnými přáteli se setkáváte, protože vás to těší a chybí vám, těmto
rádoby přátelům říkáte ano jen z pocitu viny a povinnosti. Když to shrneme:
vysoká negativita, bez ohledu, kolik je v takovém vztahu i pozitivity, je
vyčerpávající.


Tři signály, jak
poznáte, že se jedná o ambivalentní přátelství, které vám spíše škodí, než
prospívá:

1) „Bože, nebudeš
věřit tomu, co se mi zase přihodilo!“

3 varovné signály, že udržujete vyčerpávající rozporuplné přátelství

Všichni máme v životě horší období a této kamarádce jste
možná někdy sama plakala na rameni. Teď si myslíte, že když tu byla v těžké
chvíli pro vás, měla byste tu nyní vy být pro ni. Klíčový rozdíl je v tom, že
život takové osoby se zdá být nikdy nekončící sérií malérů, které si způsobuje
sama a pak obviňuje celý svět. A vy máte být ta, která dává střepy dohromady.

2) „Lituji, že
se takhle cítíš.“

3 varovné signály, že udržujete vyčerpávající rozporuplné přátelství

Tohle vyjádření je jednou z nejhorších forem pasívní agresivity
a ambivalentní kamarádky ji často užívají. Na první pohled vypadají, že se
zajímají o vaši situaci – což je něco pozitivního, ale ve skutečnosti ve vás jejich
slova vyvolají provinilý pocit. Měla byste si všimnout, že pocity, které právě
prožíváte, je vlastně obtěžují a zmíněným osobám je ve
skutečnosti jedno, jestli se cítíte dobře nebo ne.

3) „Já, já,
já!“

3 varovné signály, že udržujete vyčerpávající rozporuplné přátelství

Sebestředné osoby nemusí být vždy špatné. S těmito lidmi
můžete zažívat legraci, pokud jim chcete tolerovat, že na sebe vždy chtějí
strhnou všechnu pozornost. Ať už halasně nebo skrytě, tito narcisté vždy najdou
způsob, jak se ukázat v co nejlepším světle. Čas od času by to nemuselo vadit,
ale uškodí vám, když jim budete příliš důvěřovat. Mohou přitakávat vašim
bolístkám, ale obratem přejít do rivality. Například vám budou říkat, že jejich
trápení je mnohem větší než vaše nebo že jsou mnohem silnější než vy. Nakonec
budete mít dojem, že vás zároveň s porozuměním vyslechli, ale zároveň vám dali
najevo, že je to vlastně vaše chyba. O tohle skutečně stojíte?

Jak můžete ukončit
ambivalentní vztahy, které vás vyčerpávají?

3 varovné signály, že udržujete vyčerpávající rozporuplné přátelství

Podívejte se na vztah jako na účetnickou knihu, porovnejte
si plusy i mínusy a neberte ohled na délku trvání vztahu. Někdy si nechceme
připustit něčí horší stránky. Psychoterapeut Jonathan Marshalll doporučuje,
abyste si napsala, co nejhoršího si o této osobě myslíte a co byste nikdy
nevyslovila nahlas. To vás může zbavit pocitu provinění. Můžete sice v každém
vidět jen to dobré, ale to vás neochrání před tím, že vám ubližuje.


Jako další krok nastavte jasné hranice, třeba i pomocí
textové zprávy, že s přátelstvím končíte. Někdy může být řešením, nic jim
nesdělovat. Prostě vztah necháte vyšumět do ztracena. A když vás budou uhánět,
teprve potom jim oznamte své rozhodnutí.

Můžete také zjistit, že většina vašich vztahů je
nejednoznačných. Potom je důležité položit si otázku: ,,Proč jste k takovým
vztahům náchylná“? Někdy dáváme víc, než dostáváme, protože si myslíme, že je to
naším životním posláním. Skutečně může být příjemné cítit se chtěný nebo
užitečný. Nebo si myslíme, že si nic lepšího nezasloužíme. Ať už je důvod jakýkoli,
měla byste vědět, že si zasloužíte zdravé přátelství, které bude podporovat váš
růst.

Skončit s přátelstvím je těžké, ale dá vám to prostor k
posilováni opravdu zdravých vztahů, na kterých záleží. Jako si galerie vybírají
a pečují o položky ve svých sbírkách, také vy musíte pečovat o svá přátelství,
abyste se cítila v pohodě. Nejvíce můžeme sami dávat, když máme z čeho.
Jestliže si vybereme dobré přátele, máme mnohem více co nabídnout. Když nás
skvělá přátelství obohacují, nabíjejí a podporují, my jsme schopni poskytovat
to samé.

 

Přečtěte si také článek 37 životních zkušeností, které jsem se naučila za 37 let.

Přidej první komentář

Napsat komentář