10 rysů opravdu autentických lidí, kterým je cizí přetvářka

10 rysů opravdu autentických lidí, kterým je cizí přetvářka

Znáte někoho, o kom byste mohli říci, že je to autentický
člověk
? Co to vlastně znamená? Jako autentické označujeme něco, co je skutečné
nebo pravé. Je snadné vytvořit na sociálních médiích nepravdivý obraz vašeho
života a předstírat ho před lidmi, kteří vás osobně neznají. Být autentický
znamená, že nejenže nepředstavujete falešnou tvář světu, ale jste také
spokojení s tím, jací skutečně jste. Být autentický znamená mít odvahu být sám sebou bez ohledu na to, co si o vás lidé budou myslet nebo co budou říkat
za vašimi zády. Tady je deset rysů skutečně autentických lidí:

1) Mají schopnost sebereflexe

10 rysů opravdu autentických lidí, kterým je cizí přetvářka

Jsou vnímaví a snaží se pochopit, kým jsou, co chtějí od
života a s jakými lidmi chtějí spojovat svou životní cestu. Uvědomují si
své chyby, aniž by jimi byli posedli, a snaží se tyto zkušenosti využít jako
odrazový můstek k tomu, aby byli lepšími lidmi.

2) Neodsuzují ostatní lidi

Protože pravidelně studují sebe a své chyby, neodsuzují
ostatní za ty jejich. Chápou, že z chyb je třeba se poučit a že jsou velmi
cenným nástrojem pro růst a změnu. Berou ostatní takové, jací jsou, bez ohledu
na barvu pleti, orientaci, národní původ, náboženství nebo cokoli jiného.

3) Žijí v současnosti

10 rysů opravdu autentických lidí, kterým je cizí přetvářka

Nezabývají se svou minulostí, svými lítostmi nebo chybami.
Stejně tak netráví celé dny fantazírováním o budoucnosti. Žijí v každodenní
přítomnosti. Někdo, kdo je autentický, chápe, že se každý mění a že život je
každodenní boj o to, abychom co nejlépe využili náš krátký čas zde na Zemi.

4) Jsou zaměřeni na dlouhodobé cíle

Zatímco žijí v přítomnosti, mají i plány do budoucna.
Zaměřují se na dlouhodobé cíle, nikoli na krátkodobé zisky, kterých by mohli
dosáhnout lhaním, podváděním nebo okrádáním ostatních. Investují svůj čas do
dlouhodobých cílů a nenásledují dav lidí, kteří  chtějí být „in“. Vědí, kdo jsou a co chtějí, a
proto si plánují, jak toho dosáhnout v rozumném časovém horizontu.

5) Mají charakter

Cení si svého charakteru více než si rychlého zisku. Splní
to, co slíbili. Jsou spolehliví a čestní. Můžete se spolehnout na někoho, kdo
je autentický, protože přijímá odpovědnost za své činy.

6) Naslouchají

10 rysů opravdu autentických lidí, kterým je cizí přetvářka

Pokud s vámi mluví, je to proto, že chtějí slyšet, co
říkáte. Jinak by tím neztráceli čas. Poznáte to, protože nečekají jen to, aby
vyjádřili své myšlenky nebo názory, ale skutečně se snaží zpracovat to, co jim
říkáte.

7) Jsou věrní svým postojům

Protože autentičtí lidé věnují čas přemýšlení o svých
vlastních činech a sami za své činy zodpovídají, jsou emocionálně mnohem
konzistentnější. Už vědí, co chtějí. Jdou po cestě, kterou si stanovili, a
proto se nehoní za pomíjivými věcmi, jako je bohatství nebo postavení. Jsou ukotveni
tady a teď, zatímco míří do budoucnosti, kterou si sami naplánovali. Neexistuje
pro ně žádná nerozhodnost, protože se již rozhodli, kde v životě chtějí být.

8) Jsou čestní

Autentičtí lidé jsou ke všem upřímní. Neztrácejí čas
přetvářkou. Říkají ostatním pravdu. Jsou otevření a čestní co se týká jejich
názorů, myšlenek a vztahů. Nemají potřebu klamat ostatní o svých záměrech,
protože jsou si jistí sami sebou a s nikým nesoutěží. Jedinou věcí,
která je vede k tomu, aby vynikli, je vlastní motivace.

9) Váží si sami sebe

Protože jsou k sobě upřímní a uvažují o sobě, respektují se.
Nezradí své přesvědčení, protože by se na sebe nemohli podívat do zrcadla.
Respektují sami sebe a nesou odpovědnost za své činy, které jim dodávají
integritu a sílu charakteru, které si cení více než peněz.

10) Jsou odvážní

10 rysů opravdu autentických lidí, kterým je cizí přetvářka

Mají odvahu být sví a být věrní svým ideálům, i když tyto
věci nejsou populární. Jejich přesvědčení jim dodává sílu, i kdyby byl proti
nim celý svět. Nepodléhají společenskému tlaku a místo toho se řídí vlastními
hodnotami. Autentičtí lidé vynikají, protože se odmítají přizpůsobovat tomu, co
si ostatní myslí, že by měli dělat. Mají odvahu být jedinečným člověkem.

Autentické jednání se snaží navenek korespondovat s tím, jak
se cítíte uvnitř. Snižuje emoční vyčerpání a tím zlepšuje vaši celkovou
pohodu. Přečtěte si také článek Proč předstíráme v práci emoce

Přidej první komentář

Napsat komentář