Nadměrná žárlivost ve vztazích může mít spojení s narcismem

 Nadměrná žárlivost ve vztazích může mít spojení s narcismem

Narcisté jsou lidé s nafouknutým egem a nerealistickým
pocitem sebevědomí. Mohou způsobovat spoušť ve vztazích kvůli své touze
prosadit svou moc nebo nadřazenost nad svým partnerem a kvůli své nedostatečné empatii.
Narcismus je skutečně spojován s psychickým nátlakem ve vztazích – jako je
ovládání partnera, jeho izolace, kritika a další typy zneužívajícího chování.

Zdálo by se, že narcistu snadno poznáte a můžete se mu
vyhnout, ale ne každý narcista projevuje své chování tak zjevně, zejména na
začátku vztahu. Nová studie však naznačuje, že by mohl existovat jeden
nápomocný signál, že chodíte s narcistou, který by vás mohl týrat, až se sblížíte,
a to je žárlivost.

 Nadměrná žárlivost ve vztazích může mít spojení s narcismem

Jak vědci vysvětlují v článku, který byl nedávno zveřejněn v
„Journal of Psychology,“ ve skutečnosti existují dva druhy narcismu: okázalý
a zranitelný. Okázalí narcisté mají všechny vlastnosti, které s
narcismem obvykle spojujeme: jsou arogantní, panovační a zaměření na sebe, odmítají
uznat své chyby a nedostatky a nedělá jim problém zraňovat ostatní (nebo jsou
zcela lhostejní k pocitům ostatních lidí).

Vědci chtěli pochopit, jak jsou tyto dvě formy narcismu
spojeny s psychickým týráním a jakou roli v něm hraje milenecká žárlivost.
Zkoumali 473 dospělých, kteří mají v současné době stabilní milenecký vztah, jejich
osobnostní rysy, chování vůči partnerům a úroveň milenecké žárlivosti.

Vezmeme-li v úvahu předchozí studie, byl okázalý
narcismus
přímo spojen s psychickým týráním – žárlivost nebyla pro tento
zjevnější typ narcistů skutečně významným faktorem.

 Nadměrná žárlivost ve vztazích může mít spojení s narcismem

Ale co ta jemnější forma narcismu? Ukázalo se, že zranitelní
narcisté
také mají sklony k psychickému týrání, které se projevuje
jako žárlivost. Jinými slovy, zranitelní narcisté měli tendenci být mnohem
žárlivější než průměrný člověk, a vysoký stupeň žárlivosti byl zase postupně spojen
s psychickým týráním.

„Tyto výsledky lze pochopit s přihlédnutím k předchozím
studiím, které zdůraznily, že zranitelní narcisté zažívají v blízkých
mezilidských vztazích vysokou úzkost, jsou velmi citliví na signály odloučení a
cítí v době odloučení větší úzkost,“ píší vědci. „Tyto individuální vlastnosti
by se pak mohly odrážet ve vyšší ostražitosti vůči potenciálním hrozbám pro
jejich milenecké vztahy, a tím zvyšovat jejich pocity žárlivosti.“

 Nadměrná žárlivost ve vztazích může mít spojení s narcismem

A když narcista páchá násilnické činy vůči ostatním, aby si
zachoval pocit vlastní hodnoty, větší žárlivost znamená, že časem bude více
kontrolující, izolující a kritický, aby se pokusil chránit se před tím, co ho
podle jeho mínění ohrožuje. 

Ne každý žárlivý člověk je samozřejmě narcistický a
násilnický, ale tato studie naznačuje, že ve vašich vztazích je namístě obezřetnost.
Pokud se zdá, že žárlivost ve vašem partnerovi vyvolává to nejhorší, raději se
zamyslete nad tím, zda vykazuje další známky narcismu, a poté zhodnoťte, zda
nebude lepší opustit vztah, abyste zůstali v bezpečí.

Víte, jaké jsou znaky dobře fungujícího vztahu? Přečtěte si
náš článek 4 znaky dobře
fungujícího vztahu

Přidej první komentář

Napsat komentář