4 klíčové principy bdělé pozornosti + jak je praktikovat

4 klíčové principy bdělé pozornosti + jak je praktikovat

Mnoho lidí dnes mluví o mindfulness. Ale už se moc nemluví o
tom, co to vlastně znamená, jak začít, a jak dále postupovat, když často
prožíváme úzkost, stres, strach a deprese.

Bdělá pozornost neboli „mindfulness“ je stav mysli, který je
spojen se zaměřením pozornosti na přítomný okamžik, s omezením pojmového
myšlení, s důkladným uvědomováním si všeho, co přichází do vědomí, přičemž se
toto děje s postojem otevřenosti, nehodnocení, neulpívání, přijímání a
neusilování. Díky těmto vlastnostem mysli se rozvíjejí faktory, které pozitivně
ovlivňují terapeutické procesy při zvládání stresu, při léčbě závislostí,
psychotických poruch, fobií, traumatu, při poruchách spánku, při sexuálních a
dalších poruchách.

Člověk však může vědět, o co při bdělé pozornosti jde, a mít
v úmyslu ji praktikovat, ale pokud nemá hlubší porozumění sebe samého, nepraktikuje
ji pravidelně, nebere na sebe odpovědnost za své prožitky a nepřetržitě neuvádí
své poznatky v život, bude to obtížné.

Licencovaná klinická socioložka Stephanie Catalano vyvinula
snadný vzorec nazývaný „Magická čtyřka“, aby vysvětlila klíčové zásady bdělé pozornosti
a to, jak je praktikovat:

4 klíčové principy bdělé pozornosti + jak je praktikovat

1) Vnímání

Vnímání je stav „být si něčeho vědom.“ Být
vědomý znamená soustředit se na to, co se momentálně děje, včetně uvědomování si
vlastního těla, držení těla a dýchání. Tento princip umožňuje osobě reagovat na
jakékoli překážky, bloky nebo přesvědčení, které jí brání žít v současném
okamžiku. 

Jak to procvičovat: Můžete
praktikovat vnímání každý den jednoduše tím, že začnete věnovat pozornost svým
myšlenkám, pocitům, vnímání a reakcím. Věnujte pozornost jakémukoli napětí ve
vašem těle a uvolněte je podle potřeby. Když zjistíte, že jste
v myšlenkách unášeni do minulosti nebo do budoucnosti, můžete udělat
následující:

  • Všimněte
    si, kde se nachází vaše pozornost.
  • Zaměřte se na to, co se děje právě teď.

Toho lze
dosáhnout, když se soustředíte na vjemy vašich smyslů v současném okamžiku. Co
slyšíte, vidíte, čicháte, chutnáte a hmatáte? Nechte své smysly, aby vás
přivedly do právě prožívaného okamžiku.

2) Přijetí

Přijetí je
uznat osobu, místo, proces, zážitek nebo stav, aniž byte se to pokusili změnit.
Je to přijmout někoho nebo něco takové, jaké to je, aniž byste měli snahu to kontrolovat
nebo měnit výsledek. To také zahrnuje sebepřijetí a přijetí minulých životních
událostí.

Tato zásada
je důležitá, protože abychom mohli začít žít v současném okamžiku, musíme si
uvědomit, co je pod naší kontrolou a co není. Mnoho lidí tráví spoustu času
tím, že se soustředí na lidi, místa a věci, které jsou mimo jejich kontrolu, stejně
jako na to, co přijde. To vše narušuje jejich schopnost žít v přítomnosti.

Jak to procvičovat: Přijetí můžete
praktikovat denně tím, že rozpoznáte, kdy se snažíte ovládat někoho nebo něco
mimo vás a vzdáte se toho, co je mimo vaši kontrolu. Když to uděláte, všimnete
si, že se začnete cítit lépe.

Všichni
víme, že nemůžeme změnit to, co už se stalo, ani nemůžeme předpovídat, jak něco
dopadne, ale vždy máme možnost si vybrat, jak budeme sami reagovat.

3) Odpovědnost

4 klíčové principy bdělé pozornosti + jak je praktikovat

Odpovědnost
přijmout něco, za co sami můžeme. Je to odpovědnost za své chyby, aniž byste
obviňovali jinou osobu, místo nebo událost. Odpovědnost znamená také uvědomit
si, jaký vliv máte na to, co se vám děje.

Jak to procvičovat: Začnete cítit
odpovědnost za to, co se stalo, jak se cítíte a jak reagujete. Součástí
odpovědnosti je dovolit si být zranitelní, stejně jako ujasnit si, jaké jsou
vaše hranice.

4) Akce

Akce je
proces „dělání.“ Je to aplikace dovedností a podniknutí kroků, které vám
pomohou posunout se ve vašem životě dál, zůstat v rovnováze a dosáhnout vašich
cílů a snů. Akce vám pomůže procházet každodenním stresem a v případě potřeby si
uvědomit prožívání současného okamžiku.

Jak to
procvičovat:
Můžete začít vytvořením rutin, které
vás nastaví na úspěch a na dobré pocity. Cílem je aplikovat své znalosti, vyhnout
se odkládání a začít uskutečňovat svá přání, ať už je to jóga, nalezení nového
zaměstnání, nebo upřímná konverzace, kterou jste chtěli uskutečnit. Nejdůležitějším
smyslem je plně pochopit, že pouze vy máte schopnost jednat směrem k uskutečnění
toho, co chcete.

To samozřejmě nejsou jediné
způsoby, jak tyto principy procvičovat, ale spíše průvodce, který vám pomůže
zahájit vaši cestu k sobě. Cílem je věnovat pozornost každému okamžiku a
zaměřit se na „tady a teď“ kdykoli to potřebujete. Žít v přítomnosti není něco,
co dělámego je to způsob života. Pokud zůstanete věrní těmto čtyřem principům,
zjistíte, že bude snadnější prožívat život takový, jaký je.

Další zajímavosti o duševním zdraví se můžete dozvědět v článku Jak si poradit, když vás skličuje podzimní úzkost

Přidej první komentář

Napsat komentář