Tohle nezdravé chování neprospívá nikomu, kdo je momentálně single

 Tohle nezdravé chování neprospívá nikomu, kdo je momentálně single

Vztahová poradkyně Margaret Paul, Ph.D. říká, že často
slýchá od svých klientek: „Cítím se krásná a plná života jenom tehdy, když
mám vztah s mužem. Když jsem sama, nechám všechno plavat, přibývám na váze, neupravuji
si vlasy ani si nedělám make-up. Jako bych ani nežila. Nevím, proč to dělám, a
neumím si s tím poradit.“

Často to říkají ženy, ale podobně se chovají i muži. Mnoho
lidí má tendenci zdravě jíst, cvičit a usilovat o splnění svých cílů jenom když
s někým chodí nebo se snaží udělat dojem na určitou osobu. V opačném případě se
jejich zdravé návyky dostávají na vedlejší kolej. Základem tohoto postoje je,
že když jste single, nemusíte se snažit na nikoho zapůsobit a můžete se uvolnit. Ale v tomto postoji se ukrývá jeden velký problém.

Podmínečná sebeláska?

 Tohle nezdravé chování neprospívá nikomu, kdo je momentálně single

Když se fyzicky zanedbáváte, jestliže tu není nikdo, „pro
koho“ byste se snažili a kdo by to mohl ocenit, odhaluje to, jak vám opravdu záleží
na péči o vás samotné. Máte motivaci o sebe pečovat jenom proto, abyste
zapůsobili na pro vás důležitého člověka – ne proto, že skutečně milujete sami
sebe.

Hlavní problém, který tito lidé mají, je to, že zakládají svou
cenu na pozornosti, souhlasu nebo lásce někoho jiného. Namísto toho, aby se
učili hluboce oceňovat svoji hodnotu autentickým a bezpodmínečným způsobem, neváží
si sami sebe a dělají někoho jiného zodpovědným za svůj elán a hodnotu.

Definování vaší hodnoty

 Tohle nezdravé chování neprospívá nikomu, kdo je momentálně single

Stejně jako mnoho lidí jsem dospívala s tím, že jsem definovala
svou hodnotu podle toho, jak o mně smýšleli ostatní. Pokud mne měli rádi, pak
jsem se cítila v pořádku, a pokud ne, pak jsem se cítila nemilovaná a bezcenná.
To mi přinášelo spoustu úzkosti, protože jsem se vždy snažila přijít na to, jak
být „dokonalá“ a dělat věci „správně“, aby mě lidé přijímali.
Věřila jsem, že jenom dokonalostí mohu dosáhnout jejich přízně.

Trvalo mi dlouho, než jsem pochopila, že pokud budu sama
sebe považovat za neschopnou
a zakládat pocit své hodnoty na názoru ostatních, nikdy
se nebudu cítit v pořádku. Dokonce i když budu někomu sympatická, pokud se
nebudu sama mít upřímně ráda, nemohu se cítit milovaná a ceněná.

Teprve když jsem se naučila, jak se spojit se svým vyšším
vědomím, a začala jsem přijímat lásku a moudrost, která je zde vždy pro nás pro
všechny, uvědomila jsem si, že mám právo být odpovědná za vlastní hodnotu,
vážit si sama sebe a starat se o sebe bez ohledu na to, co si o tom myslí
ostatní.

Cítila jsem úžasné osvobození od závislosti na souhlasu ostatních,
když jsem se naučila vidět sebe – svou pravou duši – očima mého vyššího vědomí. Spatřila jsem, že jsem jasné a zářící světlo, a stejně tak každý z nás.
Uviděla jsem svou hlubokou dobrotu a hlubokou dobrotu duše každého. Poznala jsem,
že nejsem mé zraněné ego – část mě, která mě soudila jako nedostatečně dobrou. Od
chvíle, kdy jsem uviděla svou pravou duši, jsem se začala učit hluboce a
bezpodmínečně milovat sebe – fyzicky i emocionálně.

Moji klienti měli podobné zážitky: Když se naučili dívat se
na sebe očima vyššího vědomí, spíše než hodnotícíma očima, začali se cítit motivováni
k tomu, aby zdravě jedli, cvičili a láskyplně pečovali o své pocity, ať už jsou
či nejsou ve vztahu. Takové chování je známkou pravé, bezpodmínečné sebelásky,
druhu sebelásky, která nemá nic společného s tím, jak vás hodnotí ostatní lidé.

Jak na sebe pohlížet očima vyššího vědomí

 Tohle nezdravé chování neprospívá nikomu, kdo je momentálně single

Chce to praxi, abyste se mohli jasně nazírat očima svého
vyššího vědomí. Musíte být velmi otevření, abyste viděli, co vám ukazuje.

Zdravé návyky posilují nejen naše fyzické tělo, ale také stav
naší mysli
. Vhodná strava má vliv na zdraví těla i jasnost mysli. Mnoho výhod
pro fyzické a duševní zdraví přináší pobyt v přírodě. Příroda má velmi vysoké
vibrace a pomáhá nám být ve stavu, který nám umožňuje přístup k našemu vyššímu
potenciálu.

Když jste v tomto otevřeném stavu mysli, představte si své
vyšší vědomí jako starší, moudřejší aspekt vás, a představte si, že můžete
vidět své vnitřní dítě – svou pravou bytostnou duši – očima svého staršího
moudřejšího já. Představte si sebe jako malé dítě. Vidíte, že vaše podstata je
láska
? Je něco ve vás jako malém dítěti, co si nezaslouží vaši lásku? Kdybyste
měli dítě přesně takové, jací jste byli jako malí, měli byste to dítě rádi? Co od
vás potřebuje vaše vnitřní dítě, aby se začalo cítit milované, abyste nemuseli chtít
pozornost, lásku nebo souhlas od druhých, abyste věděli, že jste hodni lásky?

Pokud to budete praktikovat, bude vám dělat radost láskyplná
péče o sebe, ať už se ve vašem životě vyskytuje nějaká pro vás důležitá osoba
nebo ne. Také zjistíte, že prožíváte mnohem méně úzkosti, protože už se
nemusíte snažit být dost „dokonalí“, abyste měli nějakou hodnotu. Víte, že jste
již dokonalí ve své duši a že se cítíte skvěle, když jste sami sebou – a rádi
se staráte o své úžasné já, vždy a bez podmínek.

Mohl by vás zajímat také článek 12 nejlepších věcí na faktu, že jste v létě single

Přidej první komentář

Napsat komentář