Starbucks se připojuje k úsilí o udržitelnost přírodních zdrojů

 Starbucks se připojuje k úsilí o udržitelnost přírodních zdrojů

Jsme na začátku roku 2020 a firmy stále oznamují další závazky pro nové desetiletí, jak chtějí přispět k udržitelnosti přírodních zdrojů. Nejnověji se k této iniciativě připojil Starbucks.

Generální ředitel kávového gigantu Kevin Johnson na
webu zveřejnil pro partnery, zákazníky a akcionáře nový závazek společnosti
Starbucks k udržitelnosti. Tento závazek označil jako klíčový
v souvislosti s rychle se blížícím 50. výročím značky v roce 2021. „Tato snaha bude pro nás znamenat velkou výzvu a bude
vyžadovat transformační změny,“ napsal Johnson. „Bude vyžadovat, abychom se na
ní podíleli všichni, a proto vás zveme, abyste se k nám připojili.“

 Starbucks se připojuje k úsilí o udržitelnost přírodních zdrojů

Jejich konečná vize? Aby měli „pozitivní vliv na životní
prostředí“, což znamená, že pracují na „snižování uhlíkové stopy, omezení odpadu
a ochranu pitné vody“.
Chtějí dosáhnout toho, aby jejich bilance při
spotřebovávání přírodních zdrojů byla kladná. Johnson identifikoval řadu
klíčových bodů k uskutečnění tohoto plánu. Podle vzrušujících zpráv pro
fanoušky a přívržence rostlinných diet bude Starbucks přidávat do svého menu
více nabídek z rostlinných zdrojů a celkově se bude snažit přejít k ekologickým
variantám
. V některých lokalitách už testují ovesné mléko, takže s nadšením
očekáváme, jak bude vypadat jejich obrat směrem k potravinám a nápojům
rostlinného původu.

V rámci boje proti jednomu z největších problémů v odvětví
společnost Starbucks také oznámila závazek přejít od jednorázových k
opakovaně použitelným obalům
. Zatímco už menší značky ohlásily podobné
kroky, tato změna od globální značky může mít velký dopad. Tyto cíle jsou v
plánech na příští desetiletí, ale rádi bychom viděli, že se firmě Starbucks podaří
je uskutečnit co nejdříve.

 Starbucks se připojuje k úsilí o udržitelnost přírodních zdrojů

Společnost Starbucks byla v minulosti transparentní, pokud
jde o její úsilí o udržitelnost, a plánuje v tom pokračovat s těmito novými záměry.
Své cíle do roku 2030 nazývá „předběžnými cíli“, a patří mezi ně zejména 50%
snížení emisí uhlíku, větší úsilí o ochranu vody a 50% snížení odpadu, který
končí na skládkách. Hledá způsoby, jak přispět k oběhové ekonomice.  

Plány jsou zaměřeny na „investice do inovativních a obnovitelných
zemědělských postupů, zalesňování, ochranu lesů a zadržování vody“ a zároveň
hledají lepší způsoby nakládání s jakýmkoli odpadem vznikajícím při provozu.

Je nadějné, že velké značky jako je Starbucks dělají tak významné
závazky, ale je důležité si uvědomit, že i malé změny v našich každodenních zvycích mohou mít také velký význam. Skvělý začátek může být nosit si do kavárny vlastní termohrnek.  

Zajímáte se o ochranu životního prostředí? Mohl by vás zajímat článek 10 věcí, které pravděpodobně recyklujete špatně


Přidej první komentář

Napsat komentář