Introvertní typ osobnosti může mít obavu z pohovorů – víme, jak zazářit

 Introvertní typ osobnosti může mít obavu z pohovorů – víme, jak zazářit

Jako introvertní osobnost asi nejste upovídaný člověk, který si libuje
ve vlastní velkolepé prezentaci. Může vám například dělat problém upřímně
odpovídat na otázky při pracovním pohovoru a tísní vás pomyšlení, že byste měli
hovořit o vašich dosažených úspěších a osobních kvalitách.

Vaše vyhlídky ale nejsou beznadějné. Můžete snadno proměnit
svou nejistotu v úspěšný pohovor. Chce to jen udělat si předem plán a
zapracovat na technikách budování sebedůvěry. Zde jsou některé strategie, které
mohou pomoci:

Zaprvé si uvědomte, že být introvertem je dobrá věc

Jako introvert neradi moc mluvíte o sobě, ale máte tendenci být
při jednání s lidmi opatrní. Než se však zapojíte do konverzace,
připomeňte si, že díky své vnímavosti
a přemýšlivosti můžete na položené
otázky promyšleně odpovídat.

Na pohovor se předem připravte

 Introvertní typ osobnosti může mít obavu z pohovorů – víme, jak zazářit

Někdy necháváte v popisu svých vlastností mezery, které
by si mohl váš potencionální zaměstnavatel nesprávně doplnit. Místo toho přijďte
vyzbrojeni příklady úspěchů a kvalitní práce, která odráží vaše dovednosti a
nadání.

Přemýšlejte o příkladech osobních kvalit, jako jsou
kreativita, pozitivní přístup, flexibilita nebo motivace. Když si uvědomíte
podstatu své osobnosti předem, pomůže vám to vyhnout se koktání a rozpakům, když
budete požádáni, abyste se „popsali“.

Dále si udělejte čas na přezkoumání své kvalifikace –
nejdůležitější informace o vašich zkušenostech a dovednostech, díky nimž budete
vynikat. Bez ohledu na to, v jakém oboru pracujete, následující otázky vám
pomohou je formulovat:

 • Jaké jsou vaše hlavní úkoly a povinnosti ve vaší současné
  pozici a v posledních minulých zaměstnáních?
 • Jaké jsou vaše nejdůležitější úspěchy?
 • Na jaké překážky jste na pracovišti narazili a jak jste je
  vyřešili?
 • Jaké dovednosti a schopnosti jste u sebe rozvinuli nebo
  posílili?
 • Jak pracujete ve skupinách nebo týmech?

Použijte své dovednosti, abyste získali informace o
zaměstnavateli

Využijte svůj introvertní styl dobrého pozorovatele,
abyste odhalili kulturu a cíle organizace. To vám pomůže generovat otázky na
personalistu
a také promyslet odpovědi na jeho otázky, které prokazují, jak
můžete prospět organizaci. Zjistěte si co nejvíce o produktech nebo službách
společnosti, její velikosti a růstu, konkurenci, kultuře a finančním zdraví. Když
použijete některé skutečnosti, které jste se během průzkumu dozvěděli, zaujmete
personalistu svými znalostmi a iniciativou.

A když jste u toho, zjistěte také něco o personalistovi.
Podívejte se na LinkedIn a přečtěte si profil, projděte google a zjistěte, zda
nebyl zmíněn v médiích, nebo zda byl oceněn za vynikající výkon, a Twitter, a zjistěte,
zda zveřejnil článek nebo zajímavý tweet.

Při odpovídání na otázky si pamatujte metodu „STAR“

 Introvertní typ osobnosti může mít obavu z pohovorů – víme, jak zazářit

Ať už se vám to líbí nebo ne, žádost o práci je typem
soutěže. Musíte se procvičit a připravit se mentálně i fyzicky, abyste měli
nejlepší šanci dostat se na cílovou čáru a vyhrát zlato. V současnosti
personalisté často používají metodu STAR. Dávají kandidátům otázky, při kterých
chtějí zjistit jejich osobnostní předpoklady pro určitou pozici. Jde o behaviorální metodu
pohovoru, která slouží k odhalení vašeho chování v určité situaci.
Personalista vyhodnocuje míru schopností uchazeče podle jeho jednání v minulosti.
Když rozpoznáte metodu STAR, odpovídejte promyšleně, aby se z vás stal
konkurence schopný kandidát.

Otázka personalisty může znít například: „Kdy jste museli zůstat v práci déle“? Neodpovídejte zbytečně stručně, ale řiďte se
strukturou STAR:

S (Situation)Situace: Popište
prostředí a okolnosti, za kterých se situace odehrála.

T (Task) Úkol: Co se od vás
očekávalo?

A (Action) – Akce: Co jste
vlastně udělali, jak jste přispěli k vyřešení situace?

R (Result)
Výsledek:
Popište výsledek vašeho jednání i vaše zásluhy.

Procvičte si pohovor s někým, jehož názoru důvěřujete

 Introvertní typ osobnosti může mít obavu z pohovorů – víme, jak zazářit

Kromě toho, že si vyzkoušíte vlastní odpovědi, můžete mít
prospěch z toho, že požádáte důvěryhodného přítele nebo kolegu, aby v pohovoru
hrál vaši roli. Získání objektivní zpětné vazby v předstihu může být
neocenitelné, když si vyzkoušíte roli personalisty.

Shlédnutí nahraného videa s vaším výkonem vám také může
poskytnout upřímný obraz vašich dovedností při pohovoru, pokud se budete dívat
kritickým (ale ne příliš kritickým) okem. Buďte si vědomi svých nedostatků, ale
ne natolik, aby vám to narušilo sebevědomí. Oceňte také svůj výkon, kdy se vám
odpovídání otázek dařilo.

Těsně před pohovorem buďte v pohodě

Chcete-li se dostat do uvolněného stavu, zvažte před
pohovorem cvičení, abyste uvolnili napětí a soustředili svou mysl a ducha
správným směrem. Hluboké dýchání a meditace vám také mohou pomoci zůstat klidní
a bdělí, stejně jako kreativní vizualizace. Tato jednoduchá, ale účinná
technika přináší úspěch vyvoláním pozitivních a posilujících obrazů. V
podvědomí je velká síla a to, co si dokážete představit, se může překvapivým
způsobem uskutečnit.

Když konečně nastal pohovor, uvolněte se a vyprávějte svůj
profesionální příběh způsobem, který je přirozený. Pojmenujte své úspěchy a
dejte zaměstnavateli nahlédnout do toho, čím zabodujete. Klíčem je vyvážení
vašich introvertních silných stránek s trochou vypůjčené extrovertní energie.
Hodně štěstí!

V práci snů můžete také změnit své současné zaměstnání 5 tipů, jak udělat z
vašeho současného zaměstnání práci snů


Přidej první komentář

Napsat komentář