Vaše buňky vám naslouchají: Jak vám rozhovor s tělem může pomoci uzdravit se

 Vaše buňky vám naslouchají: Jak vám rozhovor s tělem může pomoci uzdravit se

Doktorka orientální medicíny Therese Wade, MSc, se podělila
o své zkušenosti se stimulací uzdravující univerzální životní síly.       

„Každá část vašeho fyzického těla má své vlastní vědomí či
svou vlastní duši.“
Tato moudrost domorodých šamanů nastartovala moji vnitřní cestu
k objevování mimořádné léčivé kapacity lidského těla. Když jsem se seznámila s touto pravdou, trpěla jsem
těžkou chronickou bolestí. Najednou jsem si uvědomila, že mohu začlenit tento koncept
do své meditační rutiny. Pomyslela jsem si: Slyší mě moje tělo? Mohu s ním
mluvit, aby se mnou spolupracovalo při léčení
tohoto neuspokojivého stavu?

Večer, když jsem při meditaci dosáhla stavu hlubokého
uvolnění, jsem v duchu zahájila se svým tělem láskyplný rozhovor, s nadějí, ale
bez jakékoli představy, co mohu očekávat. Asi po hodině této soustředěné
komunikace se stalo něco úžasného. Moje tkáně začaly reagovat. Pojivová
tkáň se napínala a jizvy se vyhlazovaly. Nervy byly jako v ohni a moje lýtkové
svaly se začaly smršťovat a povolovat nezávisle na mé vědomé kontrole. Jak tato
reakce pokračovala, jeden můj lýtkový sval, který byl paralyzovaný
neuropatickým stavem – diagnostikovaným jako reflexívní sympatetická dystrofie
– se vrátil k životu, když do něj začaly vystřelovat šoky podobné elektrickým
výbojům.

Srdce mi bušilo, když jsem si uvědomila, že cesta k mému
vyléčení právě začala
. Vzhledem ke znalostem z akupunktury a orientální
medicíny jsem dobře věděla, jak často u nás pacienti trpí chronickou bolestí, a
přemýšlela jsem, jak mohu pomoci dalším lidem. Vznikl systém, který jsem mohla
učit klienty, a přesunula jsem své profesionální zaměření na hypnoterapii.

Při výuce svým klientům vysvětluji, že je nutná pravidelná
meditační praxe, aby vytrénovali mozek pro vstup do stavů vln alfa a theta. V
těchto stavech se komunikace mezi vědomou myslí a fyzickým tělem dramaticky zvyšuje.
Zjistila jsem, že při napojení existují tři klíčové kroky k získání
spolupráce těla:

 • Přistupujte ke svému tělu skutečně citlivě a s respektem, pochopte, že je
  tvořeno vědomými buňkami, které zažívají emoce.
 • Budujte důvěru zapojením svého těla do pozitivních
  mentálních rozhovorů
  o vaší touze po tom, abyste spolupracovali a překonali
  onemocnění.
 • Konverzaci prohlubujte pomocí myšlenek a slov, která která
  jdou od srdce a vyvolávají spontánní zvýšené emoce.

Z mých zkušeností je plnění výše uvedených pokynů nezbytné k
dosažení dynamických hojivých reakcí v těle. Nedávno jsem narazila na velmi
podobná doporučení, které formuloval výzkumník Cleve Backster, který strávil 36
let studiem biokomunikace v rostlinných, zvířecích a lidských buňkách.  Optimálních výsledků se dosáhne s pomocí skutečného
záměru, naladění a spontánnosti
.

Při jednom experimentu v roce 1966, se Backster rozhodl
monitorovat ve své laboratoři rostlinu dracénu (Dracaena Fragrans) pomocí
detektoru lži. Připojil elektrody k listu a začal přemýšlet o způsobech, jak by
mohl vyvolat nárůst elektrické aktivity v rostlině. U lidí je tento nárůst
elektrické aktivity spojen s intenzivními emocemi. Aby dosáhl této odezvy v
rostlině, představoval si, že bude pálit napojený list. Ve stejný okamžik, kdy
mu tato myšlenka vstoupila do mysli, vystřelila ručička detektoru lži na
maximum a ukázala extrémní reakci ze strany rostliny. Ohromen přemýšlel o
možnosti, že tato rostlina nějakým způsobem detekuje lidský úmysl. Odložil
zápalky, a rostlina se zjevně začala uklidňovat. Časem
zjistil, že rostliny jsou naladěny na své ošetřovatele a reagují na jejich
pozitivní i negativní emoce. Někteří
vědci, kteří zkoumající tuto oblast, to nazývají jako schopnost rostlin „číst“
myšlenky pomocí bioenergetických polí.

Backster později rozšířil svůj výzkum
a testoval projevy vědomí také u lidských buněk. Odebral od lidských dárců bílé
krvinky, ve zkumavce je připojil k elektrodám, a poté automatický
zapisovač zaznamenával reakce buněk, když dárci prožívali různé emoční stavy.
Zjistil, že spontánní emoce vedou k vyvolání elektrické reakce v buňkách.
Například pokud dárkyně pouze předstírala, že cítí emoce, buňky nereagovaly.
Když však od své dcery dostala zneklidňující telefonát, buňky reagovaly
výrazně.

 Vaše buňky vám naslouchají: Jak vám rozhovor s tělem může pomoci uzdravit se

Poznamenal, že vzdálenost se zdála být v těchto
experimentech irelevantní. Například buňky dárce byly v laboratoři napojené na detektor, a jejich projevy zaznamenával graf. Poté si dotyčný vedl podrobný záznam o všech stresujících
událostech, které zažil při cestě domů, jako minutí odbočky na dálnici, dlouhé
čekání na letišti, a start jeho letadla. Později byly zaznamenané události porovnány
se záznamem z grafu, a ukázala se silná korelace mezi dobou stresujících
událostí a elektrickými reakcemi v jeho buňkách ve vzdálené laboratoři. Když
dorazil domů a šel spát, graf se uklidnil.

Tuto komunikaci přenáší pole, které konvenční věda stále
neidentifikovala. Někteří vědci se domnívají, že další vývoj kvantové fyziky
nám může pomoci k pochopení tohoto pole, které komunikuje emoční záměry mezi
živými bytostmi. Kvantové provázání (quantum antaglement)  je proces, při kterém se dvě částice hmoty,
které vzájemně interagovaly, stále chovají, jako by byly spojeny, i když jsou odděleny mnoha kilometry.

 Vaše buňky vám naslouchají: Jak vám rozhovor s tělem může pomoci uzdravit se

Tento vědecký fenomén a výzkum Cleve Backstera poukazují na
východní koncept jednoty – názor, že všechno v přírodě je propojené.
Starověké kultury chápaly toto propojení jako živé univerzální energetické
pole, které udržuje život a řídí vývoj vědomí v celém vesmíru
. Meditační techniky, které v mé praxi používám, napojují mysl na toto pole. Energie z
tohoto pole se poté soustředí na fyzické uzdravování prostřednictvím
jasného záměru – dodaného prostřednictvím rozhovoru s naším tělem, který
vyvolává spontánní emoce – a naladí fyzické tělo na vědomou mysl. Tato metoda,
kterou nazývám Antara (sanskrtský výraz pro uvnitř), umožňuje
člověku zažít léčení generované propojením mysli a těla s tímto živým
univerzálním energetickým polem.

V současné době už mnoho lidí nepochybuje o prospěšnosti
meditací a pokouší se je začlenit do svého každodenního života. Velkou
roli hraje vytrvalost. Další informace o meditaci najdete v článku 5 signálů, že jste se
ponořili do hluboké meditace

 

Přidej první komentář

Napsat komentář