Lucidní snění – naučte se ovládat své sny

 Lucidní snění – naučte se ovládat své sny

Lucidní snění je pro většinu z nás těžko představitelné.
Spíte a sníte, a přesto víte, že sníte. Mnoho lidí, kteří mají lucidní (bdělé) sny,
může ovládat aktivity a scénáře, prožívané ve snech, jako to dělají v bdělém
stavu. S tím rozdílem, že v lucidním snu se realita snadno mění, a proto můžete dělat mnohem fantastičtější věci
– procházet zdmi, létat, přemísťovat se pomocí pouhé myšlenky, a konečně si popovídat s tou
dívkou v kavárně, ze které jste vždy tak nervózní.

Už víme, že lucidních snů dosahují lidé s velmi vysokými
frekvencemi mozkových vln, ale co když dokážete vyvolat lucidní sny – které
jsou známé tím, že mohou dramaticky změnit váš bdělý život – jednoduše
zavedením správného elektrického proudu při správné frekvenci do mozku? Co
kdybyste mohli vytrénovat svůj mozek, abyste dosahovali lucidních snů a dokázali tak svoje sny ovládat?

1) Výzkumné projekty

 Lucidní snění – naučte se ovládat své sny

Vědci si začínají uvědomovat, že „králičí nora“ mezi naším
vědomým a nevědomým světem je více propojena, než se původně předpokládalo.
Několik studií naznačuje, že můžete dokonce použít nástroje k vytvoření
prostředí, které je příznivé pro lucidní snění.

Například jedna studie publikovaná v časopise Journal of
Neuroscience
zjistila, že mozky lidí s vysokými a nízkými předpoklady pro
lucidní snění bývají odlišné. Subjekty v první skupině měly větší objem
šedé hmoty ve frontopolarní kůře mozkové ve srovnání s osobami ve druhé skupině.
Tato oblast mozku také vykazovala vyšší aktivitu během sledování myšlenek (vědomí
v bdělém stavu) u subjektů s vysokou i nízkou bdělostí, se silnějším nárůstem
ve skupině s vysokou bdělostí.

Vědci dospěli k závěru, že ti, kteří jsou v bdělém stavu více vědomí, mají lepší předpoklady pro lucidní sny. Ale to neznamená, že nemůžete se svým mozkem pracovat tak, abyste také mohli dosahovat lucidních snů.

Nedávný výzkum zjistil, že zavedení elektrického proudu o
správné frekvenci a na správném místě mozku může vyvolat lucidní snění po dobu asi 70 % času. Studie vedená Ursulou Voss na goetheho univerzitě ve Frankfurtu v
Německu stimulovala mozky spících pomocí slabého proudu nastaveného na
konkrétní frekvenci technikou zvanou transkraniální stimulace střídavým proudem
(tACS). Christian Jarrett z webu Wired, který se věnuje vědě a novým technologiím, studii popisuje takto:

„… Ukazuje se, že navzdory malému vzorku je tento nový
výzkum snů velmi významný. Ursula Voss a její tým testovali 27 zdravých dobrovolníků
(15 žen, 12 mužů, z nichž žádný obvykle neměl lucidní sny) během čtyř po sobě
následujících nocí. Každou noc byli účastníci stimulováni elektřinou v jiném
frekvenčním rozsahu nebo – a je důležité, aby byl zahrnut i tento postup – bez
elektřiny (známý jako „placebo“). Stimulace byla prováděna po dvou až
třech minutách nepřetržitého REM spánku. Krátce nato byli účastníci probuzeni, a
odpovídali na otázky týkající se snu, který právě měli.“

 Lucidní snění – naučte se ovládat své sny

Stimulace specificky dodávaná v rozsahu frekvence vln gama, při
40 Hz a v menší míře při 25 Hz, byla spojena s větším výskytem lucidních snů, ve srovnání se stimulací na jiných vyšších a nižších frekvencích nebo s placebem.

Ačkoli si doma sami nemůžete aplikovat mírný elektrický proud,
můžete poslouchat hudbu o frekvenci 40 Hz, která pomáhá vytvářet pro
nervové buňky prostředí vhodné pro lucidní sny.

2) Postupy pro navození lucidních snů

– Nařiďte si budík na dobu, kdy pravděpodobně bude probíhat hluboký
spánek REM, a poté znovu usněte.

– Než půjdete spát, napište si na dlaň „písmeno A“. Podívejte
se na svou ruku a zeptejte se: „Jsem vzhůru?“ Pokud uvidíte „A“, znamená to, že
jste vzhůru. Pokud nevidíte „A“, když jste si položili tuto otázku, budete
vědět, že sníte, a můžete se pokusit změnit své sny svým mentálním uvědoměním
(protože už budete v lucidním snu).

 Lucidní snění – naučte se ovládat své sny

– Vypněte všechny mobilní telefony, počítače, televizory nebo
„obrazovky“ nejméně hodinu před spaním a místo toho meditujte. Během meditace
zvěte lucidní snění. Řekněte si: „Vítám lucidní sny.“

– Zkuste ihned po probuzení nechat oči zavřené. Nehýbejte se a
sledujte, co se děje, když se probouzíte ze snu. Jakmile jste úplně vzhůru,
zapište si, co jste pozorovali. To trénuje vaši mysl, aby si byla vědoma stavu
prolínání mezi spánkem a bděním.

– Použijte nepřímé metody vytělesnění v prvních vteřinách po probuzení.

3) Čeho můžete dosahovat v lucidním snu

 • Předprogramovat si konkrétní obsah a témata snu
 • Změnit špatné návyky tím, že je nejprve rozpustíte ve snovém
  stavu a poté toho využijete i ve stavu bdění
 • Rozpoznávat snové znaky a symboly, které spouštějí lucidní
  sny
 • Léčit se v lucidním snu
 • Trénovat v lucidním snu různé dovednosti a sportovní
  výkony
 • Setkat se s lidmi, se kterými to není v bdělém
  stavu možné

4) Byliny, které pomáhají vyvolat lucidní snění

 Lucidní snění – naučte se ovládat své sny

Existují také legální byliny, které mohou výrazně zvýšit
šance na lucidní snění, které lidé po celém světě využívali po staletí.

Calea Zacatechichi, také nazývaná mexická hořká tráva

Heimia Salicifolia, česky heimie vrbolistá

Silene Capensis, známá jako africký kořen snů, se
často používá pro prorocké sny

Nymphaea Caerulea, známý jako modrý leknín, používá
se pro hlubší spánek. Je to mírné sedativum známé také tím, že způsobuje lucidní
sny

Asparagus Rosemosus, v čínské medicíně nazývaný Tian men Dong,
je známý svými účinky na otevření srdce a schopností spojit se s duchem snů

Entada Rheedii, také známá jako africká snová bylina,
pomáhá v komunikaci s duchy snů

Nezapomeňte zjistit správné dávkování a případné
kontraindikace při použití bylin.

Lucidní snění je stavem rozšířeného kvantového vědomí.
Šamani po staletí používali lucidní sny jako způsob, jak uzdravit sebe i
ostatní. Tím, jak se všichni učíme být více vědomí v bdělém stavu, budeme
stále více schopni mít lucidní sny. 

Dostatek spánku je
základem zdravého životního stylu. Ve spánku dochází mimo jiné k regeneraci
vašeho organizmu. Mohl by vás zajímat také článek 10 způsobů, jak zlepšit svůj spánek

 

Přidej první komentář

Napsat komentář