Mystický Beglik Tash – bulharský Stonehenge

 Mystický Beglik Tash – bulharský Stonehenge

Návštěva prehistorické skalní svatyně Beglik
Tash
je určitě příjemným zpestřením pobytu u Černého moře v Bulharsku. Milovníci přírody a historie si zde
přijdou na své. Beglik Tash leží pouhých 5 km od městečka Primorsko, které se nachází na svazích
pohoří Strandzha. Podnebí je zde subtropické s malým množstvím srážek. Tato
oblast byla v roce 1940 vyhlášena chráněnou přírodní rezervací. V důsledku toho
bylo zakázáno provádět archeologické vykopávky. Možná se to stalo na žádost
německého vedení. Je jisté, že v těchto letech udržovalo Bulharsko velmi dobré
vztahy s Německem, které se zajímalo o nejrůznější paranormální místa. Je
tedy docela možné, že zde hledali němečtí odborníci Svatý grál. Všechno špatné
je ale k něčemu dobré, díky uzavřenému režimu byla povaha tohoto místa
zachována v původní podobě. A co je nejdůležitější, megalitický komplex, jehož stáří
se odhaduje na 15 tisíc let, zůstal nedotčen.

 Mystický Beglik Tash – bulharský Stonehenge

Taková místa jsou vždy opředena pověstmi a legendami. Místní
obyvatelé si jsou jisti, že je to zakleté místo. A ten, kdo tam jde, se nemusí
vrátit. A to vše proto, že existuje nějaký druh neznámé síly, která nechce být
rušena.

Tajná chata Todora Živkova

Bývalý komunistický vůdce Todor Živkov si zde postavil svou
tajnou chatu „Perla“. V okolí nechal zbudovat střežený lovecký revír a veřejnost sem neměla
přístup. Říká se, že po odpočinku na této chatě vždy vypadal
fyzicky mnohem lépe. Po převratu v roce 1989 byl Todor Živkov zbaven moci. Jeho
žádost, aby mu bylo ponecháno letní sídlo „Perla“, byla odmítnuta.
Pravděpodobně noví vůdci věděli o léčivých kvalitách místa a rozhodli se nechat
si ho pro sebe.

Po patnáct let se snažili objevit všechna starodávná
tajemství tohoto místa
. Celou tu dobu byl prostor pečlivě střežen. Ale peníze a
moc nepomohly k rozluštění tajemství. Výsledek výzkumu byl nulový. V důsledku
toho byla chata opuštěna a místo přestalo být hlídané. Teprve poté přišli
archeologové
. Právě oni otevřeli světu Beglik Tash.

Záhadný Beglik Tash

 Mystický Beglik Tash – bulharský Stonehenge

Co se tu tedy stalo před mnoha tisíci lety? Mnoho
vynikajících vědců o tom nyní polemizuje. Dnes můžeme s jistotou říci, že se jedná o nejstarší svatyni
na celém pobřeží Černého moře. Provedené výzkumy dokazují, že na konci doby
bronzové tu docházelo k aktivní lidské činnosti. 

Svatyně je kruh z mnohatunových balvanů. Jsou umístěny na
skalnatém povrchu uprostřed velké planiny. Celková plocha je 12 hektarů. Beglik Tash se často nazývá bulharský Stonehenge. Obrovské balvany jsou umně
zpracovány moderní vědě neznámou technologií. Také není jasné, jak byly
vyzvednuty na vrchol kopce.

Ve skalách jsou vytesané kruhy, vytvořené prohlubně a otvory.
Jaký byl účel? Existuje místní legenda, že tuto svatyni navštívili Jason a
Argonauti. Tvrdí se, že před jejich cestou za Zlatým rounem mluvili s proroky a
obětovali bohům.

 Mystický Beglik Tash – bulharský Stonehenge

Svatyně nebo základna v Atlanťanů?

V říjnu 2004 našli archeologové důkazy o tom, že Beglik Tash
je částí podzemního a nadzemního komplexu. Bádání v podzemní části je ale velmi
obtížné. Častá zemětřesení ho částečně poškodila. Při zkoumání nadzemní
části komplexu byly identifikovány různé objekty. Jeden z nich je Templ – oltář vytesaný
z tvrdého kamene. Skládá se ze dvou nádrží s drážkami. Dalším objektem je Hlavní oltář, složený z obrovských kamenných bloků, spočívajících pouze na dvou nebo třech bodech. Významným objektem je kamenný Trůn, na kterém seděl vládce nebo
hlavní kněz.

 Mystický Beglik Tash – bulharský Stonehenge

Nalezneme zde také Kalendář a Sluneční hodiny. Tyto kompozice se
skládají z kamenů, děr a nalinkovaného číselníku. Hlavní roli hraje slunce. Jeho
paprsky ukazovaly čas a rovnodennost.

 Mystický Beglik Tash – bulharský Stonehenge

Pozoruhodné je také Bludiště osudu. Při vstupu do labyrintu
byste měli zvolit cestu – vpřed nebo vlevo. Volba cesty vpřed vede do slepé
uličky. A pokud jdete vlevo, můžete přijít ke skalní úžlabině. Ta se nazývá
Oracle a symbolizuje vstup do podsvětí.

Zajímavá je rovněž úzká štěrbina, vytesaná ve skále vysoké 9
metrů. Ne každý může projít tímto místem. Ti, kteří rádi jedí a nejsou
spirituální, tudy nemohou projít. Podle legendy může projít a naučit se
moudrost svých předků pouze ten, kdo má štíhlé tělo. Na tomto místě je úžasná
akustika.

 Mystický Beglik Tash – bulharský Stonehenge

Další záhadou komplexu je kamenná kompozice zvaná Boží ruka.
Je to obrovský blok o hmotnosti více než 200 tun, délce 12 a šířce 9 metrů. Je
orientován ze severu na jih a spočívá pouze na dvou malých bodech. Kdo ho mohl
vztyčit a přesně vyvážit? Koneckonců, umělé opracování stěn a dna je jasně
viditelné. Dnes toto místo slouží k jakémusi pobavení. Kdo je odvážný,
může si zkusit lehnout do výklenku pod „Boží dlaní“. Velmi málo lidí to dělá. Vědci
se domnívají, že to bylo místo pro soudní proces. Pokud je člověk s čistou
myslí a srdcem, pak by mohl být ve výklenku, jak dlouho chce. Ale osobu se špatným
svědomím zatlačí energie místa zpět.

 Mystický Beglik Tash – bulharský Stonehenge

Další úžasnou anomálií tohoto místa je jasná obloha v noci v
letních měsících. Zdá se, že oblast mraky obcházejí. A to je ideální místo pro
hvězdárnu
. Ale čí? Thrákové sem přišli až mnohem později, když už byl komplex
postaven. Ano, přizpůsobili ho pro své bohy a užívali svatyni v období cca.
1500 – 400 let před Kristem. Ale kdo to všechno postavil? Kameny stojí v této
poloze více než 15 tisíc let. Podle archeologů byla svatyně na konci 3. století
našeho letopočtu vážně poničena křesťanskými misionáři. Ale člověk a počasí
nemohli úplně zničit to, co postavili starověcí stavitelé.

Pro cestu na Beglik Tash je asi nejlepší využít auto nebo
kolo. Přeci jenom pěší túra v horkém počasí může být dost únavná. Před vstupem
ke svatyni se vybírá nízké vstupné – 2 leva za dospělou osobu. Můžete si také
zapůjčit průvodce v českém jazyce s popisem nejzajímavějších objektů.

Je mnoho důvodů, proč si Bulharsko zamilovat. Nenechte si ujít článek 6 příčin, proč se z Bulharska stává boom pro české turisty

Přidej první komentář

Napsat komentář