4 super schopnosti vysoce vnímavých lidí

4  super schopnosti vysoce vnímavých lidí

Mnozí empatičtí a velmi citliví lidé se domnívají, že jejich
schopnost procítit nadměrné množství různých nehmotných energií kolem nich je
pro ně prokletí. Avšak nedávný výzkum naznačuje, že vnímaví lidé mají ve
skutečnosti nadpřirozené schopnosti. Pokud také patříte mezi ně, možná si
budete chtít  své empatické dovednosti raději
zdokonalit, než abyste je skrývali nebo vás jejich existence obtěžovala.

Toto jsou 4 super schopnosti empatických lidí, které se
můžete naučit rozvíjet:

1) Schopnost číst myšlenky druhých lidí

4  super schopnosti vysoce vnímavých lidí

Čtení myšlenek není pouťovým trikem. Všichni to do určité
míry děláme. Klíčem je pro nás řeč těla a slovní projev. Vnímavý pozorovatel
dokáže zjistit, zda někdo lže, jestli je někdo šťastný nebo smutný (i když tvrdí opak),
nebo zda manipuluje jinými lidmi svou řečí a gesty. Všichni můžeme „mimosmyslově
vnímat“, odhalit rozpory v něčích slovech a řeči těla, ale empatičtí lidé se
dostávají o krok dále.

Mnoho takových lidí přijímá psychické obrazy, myšlenky, zvuky,
pocity nebo vůně intuitivně, což pro ně znamená, že vnímají i jinou realitu, než
si uvědomuje většina lidí. Pokud už vnímáte tyto energie nekontrolovaně, můžete
se na ně raději soustředit a zjistit, zda můžete zachytit ještě silnější
psychický prožitek a proměnit své empatické schopnosti v plně rozvinuté mimosmyslové
vnímání
(ESP). Pak se můžete doslova ocitnout v kůži někoho jiného a přesně
vědět, co se mu odehrává v mysli a co prožívá. Představte si možnosti,
které vám to přinese!

Kolika nesprávným tahům, chybným
krokům nebo hádkám jste se mohli vyhnout? Jak velký prospěch byste mohli mít,
kdybyste se se poučili z chyb druhých? Věděli byste, kdy někdo lže, nebo říká
pravdu
? Nedocenitelné. Namísto ignorování vaší schopnosti empatie ji
použijte, abyste se stali skutečným čtenářem myšlenek druhých lidí.

2) Schopnost vnímat emoce a být soucítícím člověkem

Pokud máte neuvěřitelnou schopnost vcítit se do ostatních,
proč to nevyužít? Tolik lidí dnes je zcela odpojeno od
svých vlastních emocí. Vy nejste. Může to vypadat jako obrovská zátěž – cítit nejen
své emoce, ale i emoce ostatních lidí, ale pokud byste byli schopni rozlišování,
abyste nebyli emocemi zahlceni, a pokud byste se soustředili na svůj vlastní emoční
růst, může se tento dar stát vaší největší super schopností. Mohlo by to úplně změnit
způsob, jakým komunikujete s lidmi.

Řekněme například, že navštívíte o svátcích rodinu a jeden strýček
řekne: „Tenhle prezident je zkázou pro náš národ.“ Sami pro sebe si řeknete: „Vždyť
nemá ponětí, jak každý člověk ovlivňuje tuto zemi a tuto planetu, a lidé, kteří
tahají za nitky, nejsou prezidenti nebo politici, nemusí být dokonce ani obyvateli
této planety! To je ale pitomec.“ Tyto pocity ve vás může probudit
jednoduché prohlášení někoho z vaší rodiny, a hádka je na spadnutí. Ale co když tyto pocity
respektujete a s láskou je sdílíte?

Co když si místo toho řeknete: „To, co řekl můj strýček, mne
vnitřně znepokojuje, dokonce to ve mně vzbuzuje paniku, protože toto tvrzení
nesouhlasí s mým vnímáním světa.“ Empatický člověk může vést diskusi při
respektování emocí všech zúčastněných. Mohli byste svému strýčkovi říci s tímto emocionálně
uvědomělým přístupem: „Ano, my všichni trošku ničíme svět, nebo se každý den
přibližujeme k ráji svými myšlenkami, skutky a činy.“ Tato slova by mohl pustit
jedním uchem tam a druhým ven, nebo by mohla otevřít úplně jiný druh dialogu,
který je více v souladu s tím, kým jste.

3) Umění vnímat a změnit negativní vlivy

4  super schopnosti vysoce vnímavých lidí

Tolik lidí je ovlivněno negativními vlivy dnešního světa,
které jsou pro ně neviditelné. Empatičtí lidé jsou si jich vědomi. Takový
člověk může dokonce vstoupit do místnosti, kde proběhla negativní konverzace
nebo jednání, a ačkoli to již nepokračuje, může cítit negativní energii, která
přetrvává.

Namísto toho, abyste se stali obětí této citlivosti na
energie, aktivujte nejprve pozitivní energii a negativní energii PŘETVOŘTE. Udělejte
si tichou pětiminutovou meditaci Tonglen. Přineste vysoce energetické rostliny
nebo květiny na místo s nízkou energií nebo jednoduše řekněte něco povzbuzujícího
lidem kolem vás, kteří byli také negativně ovlivněni. Co je ještě lepší?
Najděte v dané situaci něco humorného a sdílejte to. I ta nejhorší okolnost má
legrační stránku. Použijte smích k vytvoření důvěry a otevřenosti.

4) Schopnost uplatnit vnímavost jako potřebnou dovednost pro vytváření krásy a pokoje

4  super schopnosti vysoce vnímavých lidí

Způsobuje vám špatné povlečení vyrážku? Jsou vám některé
pachy odporné? Máte z neekologických potravin žaludeční potíže?
Potřebujete klid, abyste usnuli, a čas o samotě, abyste se zbavili veškerých
pachů, výjevů, zvuků a emocí, které jste za celý den vstřebali? Místo toho,
abyste se na tuto citlivost dívali, jako by to byla zátěž, použijte ji ve svůj
prospěch.

Potřebujete více krásy a míru? Vytvořte si je sami. Můžete
se stát parfumérem a radit společnostem v oblasti odstraňování chemických látek
a přidávání přírodních vůní do svých produktů. Umožněte ostatním jíst zdravě
připravené jídlo tím, že se stanete organickým šéfkuchařem. Můžete pomáhat tvořit
tiché prostory, jako jsou zahrady, knihovny nebo meditační místnosti, které
potřebujete vy, ale i ostatní, kde najdou klid, aniž by si uvědomili, jak
zoufale potřebovali váš dar. Použijte svou citlivost k vytvoření pokojného
útočiště ve světě kolem sebe, a vaše empatické dovednosti již nebudou prokletím,
ale budou sloužit k naplnění smyslu vašeho života.

Existuje mnoho dalších způsobů, jak můžete své empatické
super schopnosti dobře využít, abyste pomohli sobě i ostatním lidem. Možnosti naší mysli nás nepřestávají překvapovat. A jestli
chcete mít klidnou mysl a žít plně v přítomnosti, mohl by vás zajímat také
článek Cvičení pěti smyslů, zaměřené na přítomný okamžik, vám uleví od strachu a úzkosti

 

Přidej první komentář

Napsat komentář